words by critics and the artist herself... 

 

"Colette Cleeren is a keen observer of humanity and has the gift of being able to accurately pin down a character. She does this by highlighting only a few essential items, and letting other less relevant aspects fade into an occasionally extending abstraction. The process leads to a pithy analysis that points the way to new synthesis"

 

The basic meaning of my work is to be found in existential restrictions. The frustrating memory of what never has taken place, is displayed in my work. Never accomplished embracements remain magical, captured on paper or canvas. Man’s shadow lies desolate in it’s etched, painted or drawn frame. The Big Want wanders through my work. Rituals as drawing, painting or sporting delay time. Art touches what lasts while everything passes by.

                                                                --------------------------

 

"Colette Cleeren presenteert een opvallend gave grafiek. Deze gaafheid slaat vooral op de realiteitsinterpretatie en op de stilering, vermits zij technisch een hele reeks procédés gebruikt en door elkaar mengt.

Colette Cleeren observeert de mens en kan scherp en raak het karakter ervan noteren. Zij doet dit slechts ten dele met de nodige realistische puntigheid, om minder essentiële fragmenten te laten wegzinken in een soms uitdijende abstractie.

Uit dit alles groeit dus een goed gevatte analyse, die meteen de weg effent voor verdere synthese."

 

 

                                                                --------------------------

 

"Kunst is voor mij omgaan met het presenteren van het onzegbare, ondoelmatige, het niet ter zake. Omgaan met het naamloze niets-iets, dat wat niet te vatten is in een begrippenkader, aan gene zijde van de woorden en toch zo nabij.

 

Kunst is voor mij een vlucht in de stilte.

Het voor-talige, de klank van het naamloze oproepen uit een oneindig heimwee naar werkelijkheid, de onbenoembare werkelijkheid.

 

Mijn werken zouden een gebaar willen zijn naar dat wat geen plaats heeft, geen woord heeft, naar dat wat steeds getuigt van onvermogen, werk na werk, uit de inkt en de verf te verschijnen.

 

Stijl, medium en materiaal zijn relatief en slechts mogelijkheden om grafische oplossingen te vinden voor het in beeld zetten van een naamloos niets-iets, dat dwaalt tussen tekens, vormen en kleuren - zoals witruimte tussen woorden.

 

Kunst “betekent” een gebrek aan intimiteit, raakt aan wat niet overgaat als alles voorbij gaat."

 

 

 

Over het etsen

 

De alchemie van de ets is in essentie een afdruk van een verzonken beeld dat, gevoed door de inkt, tot ontwikkeling komt en zich verenigt met het vochtige papier. Het is de plaat met haar kwetsuren troosten met de helende inkt.

                                                                --------------------------